نحوه گارانتی شرکت نیرو موتور

خریدار محترم، دوره سرویس گارانتی برای موتورسیکت شما مطابق با قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده یک سال می باشد. سرویس های دوره ای گارانتی موتورسیکلت شما در 3 مرحله زیر انجام می شوند: 200 کیلومتر 1000 کیلومتر 4500 کیلومتر 7500 کیلومتر تعویض روغن در کیلومتر 200 در نمایندگی مجاز گروه الزامی است. بدیهی …

نحوه گارانتی شرکت نیرو موتور Read More »