روغن موتور مناسب موتورسیکلت

روغن موتور، یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر موتور درونسوز برای داشتن عملکرد بهینه است. موتور خودرو و موتورسیکلت، همچون قلب تپنده آن است و بی‌توجهی به آن، خسارت جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. یکی از الزامات عملکرد موتور و افزایش طول عمر آن، استفاده از روغن موتور مناسب است. عمر انجین موتورسیکلت شما تا …

روغن موتور مناسب موتورسیکلت Read More »